top of page

Hakkımızda

Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği 2020 yılında, ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin çağdaş ve evrensel değerlere sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz, yürüttüğü yardım ve dayanışma faaliyetleri çerçevesi içerisinde "her nerede olursa olsun" düsturu ile bizzat resmi yetkili kurumlar tarafından, yetkili kişilerce denetlenmektedir. Ayrıca derneğimizde, gönüllülük esasında bizlere desteğini veren hayırsever dostlarımız ile yardımları yaparken uygulanan kriterler, aralıklı süreler içeresinde birebir takip edilip duruma göre faaliyetler düzenlenmektedir.

Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği, din, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmeksizin tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak, ihtiyaç ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini önlemek, engellemek üzere faaliyet göstermektedir.

Derneğimizin hem Ankara içi, hem Ankara dışı faaliyetleri bulunmaktadır. Ancak başka bir şube ya da temsilciliğimiz bulunmamaktadır. Derneğimizde, gönüllülük esasında bizlere desteğini veren hayırsever dostlarımız ile Ankara dışı bağlantılı faaliyetler yürütülmektedir.

Derneğimizin hiçbir cemaat, siyasi bir kuruluş ya da ideolojik gurup ile bağlantısı bulunmamaktadır. Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği, kendi kaynakları ve bağışçılarımızın destekleri ile "insanlık için" hizmet çalışmaları yapmaktadır. Türk hukuk sistemi çerçevesinde kurulmuş olan bir kuruluştur. Kurumumuzun kuruluş gayesi, her nerede olursa olsun din, dil, ırk, renk, mezhep ayırt etmeksizin yardıma muhtaç insanlar için çalışmaktır.

bottom of page