Burs

EĞİTİM BURSLARI

Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği, “başarılı, ancak maddi olanağı bulunmayan” gençlere karşılıksız burs vererek çağdaş ve evrensel değerlere sahip bir toplum oluşturma amacına hizmet etmektedir.

Maddi olanağı bulunmadığını belgelerle beyan eden ve başarı kriterlerine sahip öğrenciler burs için başvuruda bulunabilirler.

Derneğimiz Ortaöğretim ve Lisede okuyan başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır.

Burs Başvurusu Katılım Koşulları:

Ortaöğretim ve Lise Burs Başvurusu Katılım Koşulları

Cafer Kaya Eğitim ve Kültür Derneği, Atatürk ilkelerine bağlı, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı ortaöğretim ve lise öğrencilerine eğitim bursu vermektedir.

2021-2022 Öğretim Yılı Başvuru Tarihi: 01 – 10 Eylül

Ön Başvuru Formu


2021-2022 Öğretim Yılı Aylık Burs Tutarları:
  • Ortaöğretim ve Lise öğrencisi için: Aylık 200 TL (Ekim – Haziran olmak üzere 9 ay)

 
Ortaöğretim ve Lise Burs Başvurusu Katılım Koşulları:
  • T.C. vatandaşı olmak

  • Türkiye'de devlet okullarında okuyor olmak

  • 5 üzerinden en az 4 genel ortalamasına sahip olan adaylar arasından, başarı ortalamasına göre önde olan aday değerlendirmeye alınır

  • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

  • Başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak

 
Başvuru Yapamayacaklar:
  • Açık Lise'de okuyanlar

  • Özel okulda okuyanlar


Başvuru ve Burs Kullanımı Hakkında Genel Bilgiler:

 

Adayın, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam ve doğru olarak beyan etmesi gerekir. Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde, burs Dernek tarafından kesilir ve o tarihe kadar bursluya yapılan ödemeler geri alınır. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci bursunun kesilmesini ister.

Burslar karşılıksızdır. Dernek Yönetim Kurulu, burs türlerinde değişiklik yapmağa yetkilidir.

Burslar, Ekim-Haziran arası dokuz ay süre ile verilir.

Burs için başvuru Burs Başvuru Formu ile yapılır. Form doldurulur ve 1-10 Eylül tarihleri arasında gönderilir. Başvurusu kabul edilerek Dernek tarafından aranan öğrenciler gerekli belgeleri tamamlayarak, en geç 1 Ekim tarihine kadar Dernek Başkanlığına teslim etmelidir.

Burs Talebinde bulunmak için tıklayın: Burs Ön Başvuru Formu

Burs vermek istiyorsanız bize; burs@caferkaya.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Banka Hesap Numaralarımız

Bizi Destekleyin